(6 głosów, średnia ocena 3.50 na 5)

PL ENG
Ciekawostki: Curiosities:
 • Model był wydany tylko w paczce (pojedynczo jest dostępny tylko na tej stronie)
 • The model was released only in a pack (individually is only available on this site)
 • Testerami jak i również autorami screenów byli: Valkir, Marks, 4dk0
 • Testers as well as the authors of the screenshots were: Valkir, Marks, 4dk0
 • WFT waży 2,06 mb
 • WFT weights 2,06 mb
 • WTD waży 2,04 mb
 • WTD weights 2,04 mb
 • Model nie ma elementów losowych
 • Model does not have random elements
 • Za ten model zapłaciłem w całości sam
 • For this model, I paid the entire amount
 • Boczne progi są w kolorze nadwozia, a powinny być czarne - niedopatrzenie
 • The side thresholds are in body color, but should be black - oversight
 • Rejestracja pochodzi z normalnej wersji Caro Plusa
 • Plate is from a normal version of Caro Plus
 • Tekstury końcowe były przeze mnie poprawiane
 • Texture final were corrected by me
 • Jest to pierwsze Caro wersja zubożała wykonane do GTA, jak i pierwszy model 3d dostępny publicznie
 • This is the first Caro Plus made for GTA, as well as the first 3D model available to the public
 • Rozpoczęcie pracy nad tym modelem miało miejsce 30 kwietnia 2013 roku
 • Start working on this model on 30 April 2013
 • Model został ukończony 13 maja 2013 roku
 • Model was finished on 13 May 2013

Poniżej przebieg prac nad wersją zubożałą

Below process work on the impoverished version

 

.

.

.

.

 

Start - 30.04.2013

.

.

.

.

1.05.2013

.

.

.

.

2.05.2013

.

.

.

.

13.05.2013

.

.

.

.

Caro Plus impoverished version - ready